Grāmatvedības pakalpojumi gan juridiskām, gan fiziskām personām

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Pilna grāmatvedības uzskaite no pirmdokumentu apstrādes līdz atskaišu sagatavošanai
 • Grāmatvedības procesu optimizācija
 • Grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana
 • Uzņēmuma gada un finanšu pārskatu sastādīšana
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentācijas sagatavošana, grāmatvedības politikas izstrāde
 • Klienta pārstāvniecība valsts institūcijās
 • Grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas

Citi pakalpojumi

 • Grāmatvedības dokumentu revīzija
 • Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro apmācība un ieviešana uzņēmumā
 • Biznesa plāni un projekti
 • Uzņēmumu darbības analīze
 • Konsultācijas uzņēmējdarbībā

Klientiem ir izdevīgi sadarboties ar mums, jo

...
 • Nav nepieciešams algot grāmatvedi
 • Grāmatvedību kārto kvalificēti, pieredzējuši speciālisti
 • Atskaites valsts institūcijām tiek noformētas precīzi, laikā un atbilstoši likumdošanas prasībām
 • Grāmatvedības pakalpojumi tiek veikti pamatojoties uz līgumu, kas garantē klienta datu drošību un konfidencialitāti
 • Informācija klientam par finanšu stāvokli uzņēmumā tiek sniegta savlaicīgi
 • Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam
 • Nav jāiegādājas grāmatvedības uzskaites programma